"Słudzy nieużyteczni jesteśmy" (Łk 17,10)

   Dlaczego służyć? Co Ci da służba? Czy dzięki niej Twoja wiara pogłębi się? Czy służba przybliży Cię do Boga i ludzi?

   Myślę, że każdy z nas nim podjął się działalności w diakoniach, zastanowił się nad istotą służby Bogu i ludziom, może przez to też odkrył swoje nowe powołanie lub po prostu chce dawać to, co otrzymał "za darmo" by jeszcze więcej zyskać!

   Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II w Encyklice "Redemptor Hominis" przypominiają nam o powinności każdego ochrzczonego, którego zadaniem ale i darem jest, bo współpracuje z łaską Bożą, ubogacanie innych - pięknem jakie nosi w sobie, dawanie bez oczekiwania na zapłatę!

   Ojciec św. pisze - "Uczestniczyć w posłannictwie królewskim Chrystusa to znaczy odnajdować w sobie i w drugich tę szczególną godność Bożego powołania, którą można określić jako królewskość. Godność ta wyraża się w gotowości służenia na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Jemu służono, ale by on służył".

   Jednym z możliwych sposobów służby jest praca w diakoniach - greckie słowo *diakone'in* oznacza służyć, a *diakonia* to służba.

   Uczestnicy naszej wspólnoty, do aktualnych potrzeb wspólnotowych powołali "9" diakonii. Są nimi:

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu" (Dz 20,35)

   Niech te słowa Chrystusa zachęcają nas do coraz ofiarniejszej służby! Bezinteresownego daru z siebie!!! Wciąż nowego zapału do zaangażowania się w życie Kościoła. Co daj Boże AMEN.